PRAVILNIK O ZASEBNOSTI

Varstvo osebnih podatkov

Upravitelj spletnega mesta Neoherbal.si se pri svojem poslovanju zavzema za korektno in varno uporabo osebnih podatkov. Osebni podatki, ki jih uporabnik posreduje preko obrazcev na spletnem mestu Neoherbal.si ali kako drugače (po telefonu, preko e-pošte, idr.), so strogo zaupni in se obravnavajo kot zaupne informacije, zato se brez pravne podlage ne bodo posredovali nepooblaščenim tretjim osebam.

Soglasje za obdelavo in varovanje osebnih podatkov

Uporabnik spletnega mesta Neoherbal.si izrecno soglaša, da se za namen uporabe spletnega mesta in zagotavljanja elektronski storitev, s tem povezanega upravljanja sistema ter obveščanja uporabnika, zbirajo in obdelujejo naslednji osebni podatki uporabnika: osebno ime in naslov uporabnika, elektronski naslov in telefonska številka. Zbirajo se samo podatki potrebni za pravilno izvedbo naših storitev in morebitne dostave izdelkov.

Za potrebe varnosti se izbirajo tudi IP naslovi uporabnikov, ki dostopajo in uporabljajo spletno mesto Neoherbal.si.

Za točnost vnešenih podatkov, ki jih je uporabnik navedel pri oddaji naročila ne odgovarjamo. Veljajo določbe iz splošnih pogojev.

Hramba osebnih podatkov

Podatki, ki jih zbira upravitelj spletnega mesta se hranijo ves čas uporabe elektronskih storitev na spletnem mestu Neoherbal.si.

Uporabnik lahko zahteva vpogled v svoje osebne podatke ali podatke o obdelavi njegovih osebnih podatkov s strani pooblaščenih oseb s pisno prošnjo, ki jo naslovi na elektronski naslov info@neoherbal.si.

Uporabnik lahko dostopa do svojih podatkov in do podatkov o naročilih (sklenjenih pogodbah o nakupu na daljavo) prav tako s pisno prošnjo, ki jo naslovi na elektronski naslov podjetja info@neoherbal.si.

Komuniciranje na daljavo

Upravitelj spletnega mesta Neoherbal.si bo z uporabnikom stopil v stik s sredstvi komuniciranja na daljavo (elektronske novice, akcije, popusti ipd.) le če ta temu ne bo izrecno nasprotoval. Pri tem bodo elektronska komercialna sporočila kot taka jasno razpoznavna, pošiljatelj bo jasno razviden, pogoji za sprejem posebnih ponudb bodo nedvoumno označeni, hkrati pa bo jasno predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil.

Izjemno razkritje osebnih podatkov

Podatki, ki jih upravitelj spletne trgovine Neoherbal.si zbira in obdeluje, bodo razkriti le, če tako določa veljavna zakonodaja oz. v primeru, da je takšno ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi.